Objednejte si servis nebo
si nechte poradit zdarma!

Jste-li z Mladé Boleslavi či Nymburku
a okolí, volejte!
602 553 274

Poradna

Provoz společné televizní antény vyvolává v současné době řadu otázek, které lze členit na:

 

TECHNICKÉ DOTAZY

Koho se přechod na DVB-T2 týká a koho ne?

Přechod na nový vysílací standard DVB-T2 se týká těch domácností, které přijímají  pozemní televizní signál prostřednictvím společné televizní antény nebo venkovní či pokojovou antény. Zkrátka těch diváků, kteří neplatí poplatky žádnému poskytovateli placených televizních služeb (satelitní či IPTV poskytovatelé programových služeb, kabelová televize). 

Co potřebuji pro příjem DVB-T2?

Pro příjem DVB-T2 potřebujete televizi nebo set top box, který zvládá standard DVB-T2 s kodekem HEVC (H265). Vybrané zařízení by mělo splňovat certifikaci Českých radiokomunikací v podobě kulaté zlaté samolepky s logem "DVB-T2 OVĚŘENO".

V domácnosti máme víc starších televizorů, musím mít každý svůj set top box?

Ano. Každý televizor potřebuje svůj vlastní set top box s DVB-T2 HEVC tunerem. 

Kdy a jak bude probíhát přechod na DVB-T2 v mladoboleslavském kraji? 

Změnu vysílacího standardu řeší Technický plán přechodu zemského digitálního televizního vysílání č.637/18. Kdy  a jak bude  konkrétně přechod na nový standard DVB-T2 v daném případě probíhat ovlivňují tato  fakta:

  • přijímaný vysílač
  • příjmové podmínky
  • stávající technické řešení

Pro další informace klikněte zde.

Proč se na DVB-T2 přechází?

Jde o změnu vynucenou vnějšími okolnostmi, na kterou provozovatelé televizního vysílání a vysílacích sítí neměli žádný vliv a musí se s ní vypořádat. Z jakého důvodu se tedy přechází na DVB-T2? Mobilní operátoři získaly část vysílacího spektra (které nyní využívá televizní vysílání), pro vlastní služby mobilního internetového připojení. Řešením je přechod na efektivnější sytém DVB-T2, který umožní zachovat rozsah a pokrytí TV signálem na dnešní úrovni.

TV přijímame prostřednictvím STA . Automatické ladění naladí v televizoru určité programy vícekrát, některé z nich "kostičkují" případně vypadávají. V čem je problém?

U menších STA, případně v rodinných domech se používá širokopásmový zesilovač, který do vnitřního rozvodu pouští všechny anténou přijímané kanály, včetně těch neužitečných. Tím se do televizoru dostávají i slabší signály vzdálených vysíláčů. Při automatickém ladění televizoru tak mohou některé televizní přijímače naladit programy vícekrát, část z nich vypadává či kostičkuje. Problém lze odstranit technickými prostředky. 

Lze v STA šířit společně s DVB-T2 i satelitní programy?

Ano lze. Je nutné doplnit potřebnou technologii a případně úpravit vnitřní rozvody.  Bytový dům se tím zbaví individuálních satelitních antén, nedochází k porušování zateplení obvodového pláště.  Díky použité profesionální technologii uživatelé získají mnohem kvalitnější a stabilnější satelitní signál.              Více informací zde. 

 

LEGISLATIVNÍ dotazy

Majitel domu nechce rekonstruovat STA pro příjem DVB-T2, protože STA je zastaralá a bylo by to drahé, příjem lze údajně realizovat na pokojové antény.

Na pokojovou anténu lze realizovat příjem pouze v místech s dostatečně silným a kvalitním signálem. I v tomto případě je vlastník domu podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit) uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná povinnost vlastníka domu se vztahuje pouze k umožnění příjmu programů prvotně šířených, nikoliv k umožnění příjmu vysílání převzatého, např. vysílání kabelové televize, avšak bez ohledu na to, zda jde o vysílání provozovatele vysílání televizního nebo rozhlasového, provozovatele vysílání s licencí nebo provozovatele vysílání ze zákona, nebo zda jde o provozovatele vysílání celoplošného, regionálního nebo místního, jakož i bez ohledu na technologii šíření vysílání, za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Instalaci zařízení pro příjem rozhlasového a televizního vysílání si zajišťuje uživatel sám na své náklady. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti uživatelů a vlastníků vyplývající ze soukromoprávních závazků. Případné spory mezi vlastníkem domu a uživatelem bytu o rozsahu těchto povinností rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Ten, na žádost stavebního úřadu, měřením zjistí zejména, zda je splněna podmínka, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Posouzení a rozhodnutí ve sporu náleží stavebnímu úřadu.

Majitel domu nechce  povolit instalaci  satelitu ani  individuální antény, protože je dům po rekonstrukci a došlo by k narušení fasády domu.

Vlastník domu je podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit) uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Instalaci zařízení pro příjem rozhlasového a televizního vysílání si zajišťuje uživatel sám na své náklady. Spory mezi vlastníkem domu a uživatelem bytu o rozsahu těchto povinností rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Ten, na žádost stavebního úřadu měřením zjistí zejména, zda je splněna podmínka, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Posouzení a rozhodnutí ve sporu náleží stavebnímu úřadu.

Má majitel domu povinnost umožnit příjem pomocí satelitu, když v domě zajistil příjem rozvodem STA?

Ano, pokud STA nerozvádí požadovaný program provozovatele vysílání prvotně šířený prostřednictvím družice, má uživatel právo s odvoláním na § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích požadovat po vlastníku splnění zde uvedené povinnosti, umožnit příjem rozhlasového a televizního vysílání. Případné spory mezi vlastníkem domu a uživatelem bytu o rozsahu těchto povinností rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Ten, na žádost stavebního úřadu měřením zjistí zejména, zda je splněna podmínka, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Posouzení a rozhodnutí ve sporu náleží stavebnímu úřadu.

Ukládá  vlastníkovi  nemovitosti  nějaký  právní předpis  povinnost  umožnit  příjem  digitálního signálu  přes  STA, a pokud ano, v jakém rozsahu? Zda pouze veřejnoprávní MUX, nebo je vlastník povinen zajistit příjem všech volně šířených digitálních programů?

Vlastník domu je podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit a udržovat) uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná povinnost vlastníka se vztahuje pouze k umožnění příjmu programů prvotně šířených, nikoliv k umožnění příjmu vysílání převzatého, např. vysílání v televizním kabelovém rozvodu, avšak bez ohledu na to, zda jde o vysílání provozovatele vysílání televizního nebo rozhlasového, s licencí nebo provozovatele vysílání ze zákona, nebo zda jde o provozovatele vysílání celoplošného, regionálního nebo místního, jakož i bez ohledu na technologii šíření vysílání, za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality.
Žádný platný právní předpis neukládá vlastníkům domů povinnost zřídit nebo provozovat a udržovat společnou televizní anténu (STA lze tudíž i kdykoliv zrušit, pokud tomu nebrání existující soukromoprávní závazek – nejčastěji ujednání v nájemní smlouvě). STA je však proti individuálnímu způsobu příjmu rozhlasového a televizního vysílání vhodný způsob řešení, a to jak z hlediska technického (např. kvalita příjmu), tak i z hlediska stavebního (zatížení nemovitosti individuálními zařízeními při větším počtu uživatelů). Pokud vlastník domu zajišťuje sám příjem rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím STA, pak se jako vhodnější jeví zrekonstruovat STA, protože v opačném případě je povinen umožnit uživateli bytu instalaci zařízení pro příjem digitálního rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle předchozího odstavce. Instalaci přijímacího zařízení si pak zajišťuje uživatel bytu sám na své náklady. Současně platí, že náklady na rekonstrukci STA, popř. na vybudování nového STA nemusí nést toliko vlastník nemovitosti (pokud jej k tomu nezavazuje soukromoprávní závazek – smlouva). Není rovněž vyloučeno, aby se za účelem vybudování STA sdružili sami uživatelé a na vlastní náklady si STA nechali zřídit (za podmínek § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích).

Společenství vlastníků se rozhodne zrušit stávající STA, která byla součástí domu, a nájemníci za ni řádně platili. Většina rozhodne, že se všichni připojí na TKR. Několik obyvatel domu (většinou důchodci, kteří nechtějí platit za TKR) požaduje, aby STA byla zrekonstruována na příjem digitální televize (DVB-T) ze společných prostředků domu  (z fondu oprav). Většina vlastníků bytů s tím nesouhlasí.

Vlastník domu je podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit a udržovat) uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná povinnost vlastníka se vztahuje pouze k umožnění příjmu programů prvotně šířených, nikoliv k umožnění příjmu vysílání převzatého, např. vysílání kabelové televize, avšak bez ohledu na to, zda jde o vysílání provozovatele vysílání s licencí nebo provozovatele vysílání ze zákona, nebo zda jde o provozovatele vysílání celoplošného, regionálního nebo místního, za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Tato povinnost není splněna umožněním přijímat programy, u nichž se nejedná o prvotně šířené programy (tzv. převzaté vysílání). To znamená, že i pokud je v domě instalována kabelová televize, má vlastník domu povinnost umožnit uživatelům bytu (kteří nechtějí kabelovou televizi) zřídit si a instalovat na vlastní náklady zařízení pro příjem požadovaných programů (např. STA nebo individuální anténu). Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti uživatelů a vlastníků vyplývající ze soukromoprávních závazků.
Spory mezi vlastníkem domu a uživatelem bytu o rozsahu těchto povinností rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Ten, na žádost stavebního úřadu měřením zjistí zejména, zda je splněna podmínka, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Posouzení a rozhodnutí ve sporu náleží stavebnímu úřadu.

Zdroj: Český telekomunikační úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

 

všeobecné dotazy

Uvažuji o koupi nové televize. Jakou úhlopříčku doporučujete a jaká je doporučená pozorovací vzdálenost?

Důležité je,  co na televizi budete sledovat. V době nastupujícího pozemního vysílání v HD kvalitě nemá význam kupovat přijímač s nižším, než Full HD rozlišení (1920 x 1080 pixelů). Nejčastěji volenou úhlopříčkou pro obývací pokoj v bytovém domě je 49 - 55 palců.  Televizi s vetší úhlopříčkou (65 palců) využiteje zejména,  když přijímáte signál ve vysokém rozlišení. 

Nejmenší pozorovací doporučená vzdálenost:

Velikost úhlopříčky Doporučená vzdálenost pro SD rozlišení doporučná vzdálenost pro HD rozlišení
32"/81cm 1,3 - 1,8 m 0,7 - 0,8m
40"/101cm 1,4 - 1,9m 1 - 1,2m
49"/125cm 1,6 - 2,1m 1,4 - 1,6m
55"/140cm 2,0 - 2,4 m 1,8 - 2m
65"/165cm 2,5 - 3m 2,2 -2,4m
75"/190cm 3 - 3,5m 2,4 - 2,6m

 

Vzdálenost od televizoru také závisí i na tom, jaký druh obsahu sledujete. Například u sportu či hraní her je většina lidí raději o něco blíže obrazovce, zatímco při sledování vizuálně nenáročného obsahu (seriály, debatní pořady) zase nevadí, když jste o kousek dále. Při pohodlném sezení na gauči či křesle je potřeba mít  obrazovku tak vysoko, abyste měli její cca polovinu až dvě třetiny pod úrovní očí.  Nedoporučuje se příliš vysoké umístění, při kterém musíte hlavu vytáčet nahoru.

Co je HbbTV?

HbbTV je funkcionalita která propojuje klasickou televizi s internetem. Stisknutím červeného tlačítka dálkového ovladače se vám zobrazí svět HbbTV v podobě nabídky TV archivů, k předpovědi počasí, TV programu či jiným aplikacím.  Pokud plánujete nákup nového televizoru, doporučujem ověřit, zda vámi vybraný přijímač podporuje službu HbbTV a splňuje certifikaci Českých radiokomunikací. 

Jaká je orientační cena za úpravu STA na nový standard DVB-T2?

Cena úpravy STA na DVB-T2 je variabilní. Na konečnou cenu má vliv stávající použitá technologie, hlavní stanice, přijímové podmínky i zvolená koncepce řešení. Obecně lze cenu úravy STA na DVB-T2 vyčíslit v řádu tisíců Kč . V některých případech  je však nutná totální rekonstrukce, včetně výměny přijímacích antén v cenové relaci několika desítek tisíc Kč. 

 

Jste z Mladé Boleslavi, Nymburku a okolí a nenašli jste odpověď na Váš dotaz?

Položit dotaz

 

Je váš příjmač připraven na nový standard?

K příjmu vysílání DVB-T2 s kodekem HEVC (H.265) potřebujete správný přijímač. Poznáte ho podle označení DVB-T2 ověřeno - kulaté samolepky s logem CRA, která dokazuje, že byl přijímač ověřený Českými Radiokomunikacemi a testem pro příjem nového vysílání úspěšně prošel.

Jak se připravit

Jste z Mladé Boleslavi či Nymburku a okolí a ...

... máte dotaz nebo potřebujete zajistit profesionální servis?

Na nic nečekejte! Zajistěte si přechod na DVB-T2 od profesionálů včas!

Zajímá vás více informací o problematice DVB-T2 a společných televizních antén? Navštivte naši poradnu, kde dostanete odpovědi na nejčastější otázky našich zákazníků. Pokud zde nenajdete odpověď na váš dotaz, napište nám. Rádi vám pomůžeme!

Nebo nám zavolejte na telefonní číslo 602 553 274. V případě obsáhlejších dotazů pište na email servis@anteny-sta.cz. Bude se Vám věnovat specialista na TV/SAT antény s dlouholetou praxí.

nejčastější dotazy

 

Vaše údaje slouží jen k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat s konkrétní nabídkou a případně zodpovědět Váš dotaz.